INDEKS TEMATYCZNY

idea


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czy idee można zobaczyć? Uwagi o sporze pomiędzy "widzialnym" a "rzeczywistym" w dziejach myśli o sztuce. Znak, nr 421, 64-71, 1990. Bałus, Wojciech.

Husserl o idei. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-95, 1990. Moryń, Mariusz.

Teoriopoznawcze i przyrodnicze uwarunkowania Descartes’a koncepcji idei nabytych. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-82, 1986. Kopania, Jerzy.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei wrodzonych. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-126, 1986.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei skonstruowanych. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1986.

O paradoksach Platońskiego "Parmenidesa". Studia Filozoficzne, nr 6, 47-62, 1986. Przełęcki, Marian.

Czy idea jest eidosem? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-167, 1985. Czarnawska, Mirosława.

Parmenides jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-36, 1984. Bołtuć, Piotr.

O uwarunkowaniach Arystotelesowej interpretacji teorii idei. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-56, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Rozwój myśli greckiej jako droga ku Platońskiej idei. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-62, 1984. Czarnawska, Mirosława.

O archetypach. Studium encyklopedyczne. Studia Filozoficzne, nr 6, 133-145, 1978. Stępnik, Krzysztof.

Koncepcja poznania naukowego według Piotra Semenki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-99, 1969. Kaszuba, Tadeusz.

"Domniemany immanentyzm Berkeleya w świetle analizy tekstów" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 27-48. Kraków, PWN, 1964. Elzenberg, Henryk.