INDEKS TEMATYCZNY

ideał


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 299-310, 1990. Kusak, Leszek.

Młodzież i człowiek doskonały filozofów w Atenach epoki klasycznej. Kupis, Bogdan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-35, 1990. Georgiadis, Constantine.

Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 87-101, 1990. Zubelewicz, Jan.

Heideggera ideał egzystencji a materialna etyka wartości. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-105, 1989. Filek, Jacek.

W poszukiwaniu współczesnego ideału nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 69-76, 1988. Fiut, Ignacy S.

Problem "idealnego". Łazarski, Aleksander (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 219-235, 1987. Ilienkow, Ewald W.

Związki episteme i techne. Starożytny ideał wiedzy. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 21-31, 1987. Magierska, Sabina.

Kontrowersje wokół kategorii "idiealnoje". [Rec. Kłassen, Erich Griegorowicz. Idiealnoje. Koncepcja Karla Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 188-192, 1986. Szołtysek, Adolf E.

O platońskim ideale moralnym. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 19-31, 1985. Przełęcki, Marian.

Myśl etyczna młodego Marksa. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978. Fritzhand, Marek.

Paul Lafargue: proces historyczny i realizacja ideału. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 17-36, 1973. Panasiuk, Ryszard.

O moralistyce G. Santayany. Studia Filozoficzne, nr 4, 19-46, 1965. Szmyd, Jan.

Jeszcze o podstawach etyki naturalnej. Studia Filozoficzne, nr 6, 40-55, 1958. Grzegorczyk, Andrzej.

Myśli o działaniu. Warszawa, PWN, 1957. Kotarbiński, Tadeusz.

Sądy wartościujące w etyce Durkheima. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 263-283, 1949. Indan, Franciszek.

O wielorakości życia człowieka. Znak, nr 12, 417-444, 1948. Suchodolski, Bogdan.