INDEKS TEMATYCZNY

idealizacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Interpretacja humanistyczna a procedura idealizacji. [Polemika z: Patryas, Wojciech. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 149-157, 1982. Adamek, Wojciech.

O jedności świata, istotności czynników i analogonach. [Polemika z: Majewski, Zbigniew. Jedność świata. Nowak, Izabela, Patryas, Wojciech i Szaban, Wojciech. O pewnym pojęciu istotności. Zielińska, Renata. Analogony teorii idealizacyjnej w naukach matematycznych]. Studia Filozoficzne, nr 11, 79-85, 1978. Witkowski, Lech.

O indukcjonizmie, istotności i innych sprawach spornych. Polemika z T. Batogiem, E. Kałuszyńską i L. Nowakiem. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-131, 1976. Krajewski. Władysław.

Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975. Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek.

Uwagi o "Elementach marksistowskiej metodologii humanistyki". Studia Filozoficzne, nr 1, 67-77, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Jak uprawiać metodologię nauk. (Uwagi metodologiczne w związku ze szkicem T. Batoga). Studia Filozoficzne, nr 1, 79-86, 1975. Kmita, Jerzy.

Idealizacja i interpretacja humanistyczna. (Analiza kilku punktów dyskusyjnych). [Polemika z Cackowski, Zbigniew. Uwagi o "Elementach..."]. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-162, 1975. Nowak, Leszek.

W sprawie zasad idealizacji i konkretyzacji. (Nota krytyczna o koncepcjach L. Nowaka). Studia Filozoficzne, nr 9, 63-81, 1974. Batóg, Tadeusz.

Czy prawa idealizacyjne mogą być zdaniami praktycznymi? [Polemika z: Siemianowski, Andrzej. Naukowe twierdzenia praktyczne]. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-171, 1974. Krajewski, Władysław.

Problemy metody idealizacji. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-169, 1974. Nowak, Leszek.

Istota - idealizacja - praktyka. Próba całościowej rekonstrukcji marksistowskiej koncepcji nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-81, 1974. Nowak, Leszek.

O dalszych problemach metody idealizacji. [Polemika z: Batóg, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 9, 83-101, 1974. Nowak, Leszek.

W kwestii twierdzeń faktualno-idealizujących L. Nowakowi - odpowiedź. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-193, 1974. Siemianowski, Andrzej.

Wartość - idealizacja - wartościowanie. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-163, 1973. Nowak, Leszek.

Metodologia nauk jako dyscyplina humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-63, 1972. Kmita, Jerzy.

Prawo nauki, teoria, determinizm. O "Strukturze nauki" Ernesta Nagla. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 158-185, 1972. Nowak, Leszek.

Marksowska charakterystyka praw nauk społecznych. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 151-174, 1972. Nowak, Leszek.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-34, 1972. Such, Jan.

O abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-209, 1960. Wiegner, Adam.