INDEKS TEMATYCZNY

idealizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sikora, Paweł.

 

Dwie refutacje w sporze między realizmem a idealizmem w filozofii angloamerykańskiej pierwszej połowy XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-158, 1989. Kijaczko, Stanisław.

Materialistyczne koncepcje idealizmu Descartes’a. Studia Filozoficzne, nr 7, 103-116, 1987. Kopania, Jerzy.

Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-114, 1984. Bukowski, Jerzy.

Wokół sporu Ingardena z Husserlem. Studia Filozoficzne, nr 8, 61-75, 1984. Galarowicz, Jan.

Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 89-99, 1982. Przełęcki, Marian.

Idealizm transcendentalny Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 3-25, 1982. Święcicka, Krystyna.

Marian Zdziechowski wobec niektórych kontrowersji epoki modernizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 101-120, 1981. Skoczyński, Jan.

Fenomenologia a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 69-93, 1979. Łoziński, Jerzy.

Wstęp do Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-26, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Odpowiedź E. Balcerzanowi. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-162, 1976. Aleksandrowicz, Dariusz.

O zastosowaniu teorii języka do krytyki idealizmu filozoficznego. [Polemika z: Stanosz, Barbara. W sprawie krytyki...]. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-212, 1974. Opara, Stefan.

Idealizm a dialektyka w filozofii dziejów młodego Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-112, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Język a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-101, 1973. Opara, Stefan.

[Rec. Wolandt, Gerd. Idealismus und Faktizität]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 289-293, 1972. Gumański, Leon.

Marksistowsko-leninowskie ujęcie materii a idealizm fizykalny. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 80-89, 1971. Sztumski, Janusz i Sztumski, Wiesław.

O materializmie i idealizmie w starożytnych Indiach (Na marginesie artykułu J. Filipskiego). Studia Filozoficzne, nr 6, 85-94, 1970. Karp, Artur.

Konsekwentny idealizm? Studia Filozoficzne, nr 4, 93-102, 1969. Geach, Peter Thomas.

O tak zwanym realizmie tomistycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-227, 1954. Kołakowski, Leszek.

Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. Znak, nr 28, 126-140, 1951. Kłósak, Kazimierz.

[Rec. Cornforth, Maurice. Nauka przeciw idealizmowi]. Myśl Współczesna, nr 11-12, 304-311, 1951. Kołakowski, Leszek.

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część I. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 87-116, 1948. Mehlberg, Henryk.
Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część II. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 207-240, 1948.