INDEKS TEMATYCZNY

ideologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoria kompetencji komunikacyjnej Jürgena Habermasa i jej związki ze sposobem pojmowania ideologii politycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-156, 1989. Szczepański, Marek.

Między ideologią a nauką - dylemat filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 45-59, 1989. Tanalski, Dionizy.

[Rec. Markowić, Mihailo. The Language of Ideology]. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 143-146, 1987/1988. Gutowski, Piotr.

Przeszłość, przyszłość i technokraci. (Analiza kategorii czasu w ideologii technokratycznej). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 199-237, 1987. Kurczewska, Joanna.

Utopia a ratio społeczne. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 5-19, 1986. Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga i Winiarski, Lech.

Koncepcja ideologii M. Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-204, 1986. Czerniak, Stanisław.

Krytyka ideologii technokratycznej w ujęciu Jürgena Habermasa - literalna treść i społeczno-kulturowe funkcje. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-201, 1986. Szczepański, Marek.

Sabbataizm jako ideologia kryzysu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 291-317, 1985. Doktór, Jan.

Filozoficzne i ideologiczne aspekty pojęcia pracy. Colloquia Communia, 1(18), 141-148, 1985. Paradowska, Wiera i Paradowski, Ryszard.

Społeczne źródła "świadomości fałszywej". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-110, 1985. Perkowska, Halina.

Marksowska koncepcja świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 235-246, 1983. Chmielecki, Andrzej.

"Au nom de la raison?" E. Balibara. Colloquia Communia, nr 5, 104-112, 1982. Pluta, Roman.

Sens dziejów a polityka kulturalna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 81-85, 1981. Schaff, Adam.

Teoria systemów a ideologia. [Rec. Lilienfeld, Robert. The Rise of Systems Theory. An Ideological Analysis]. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1981. Tobor, Zygmunt.

Gospodarka społeczna a ekonomia polityczna. [Rec. Ripp, Géza. Ekonomia polityczna a ideologia]. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1980. Miś, Andrzej.

Marksowska koncepcja ideologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-132, 1980. Raciborski, Jacek.

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 69-87, 1978. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Polskie spory wokół ideologii Lwa Tołstoja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 215-246, 1977. Kuderowicz, Zbigniew.

Koncepcja Afryki w ideologii Marcusa Garveya. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 121-142, 1977. Nowicka, Ewa.

Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna problematyka doktryn i ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 5-19, 1977. Szacka, Barbara.

Ideologiczne aspekty niemarksistowskich konfliktowych modeli społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-207, 1976. Mucha, Janusz.

Personalizm jako ideologia. (W odpowiedzi na tezę Jean Lacroix: personalizm jest antyideologią). Studia Filozoficzne, nr 3, 137-145, 1975. Jędrzejczak, Klara.

Ideologia a nauka. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-12, 1975. Kasprzyk, Leszek.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (III). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne: moizm, taoizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 125-144, 1974. Gawlikowski, Krzysztof.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (I). Przyczyny żywotności klasycznej filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-45, 1973. Gawlikowski, Krzysztof.
Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (II). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-38, 1973.

Sprawa pokoju - ponad różnicami ideologicznymi. Studia Filozoficzne, nr 5, 40-42, 1972. Zabłocki, Janusz.

Strategia ideologiczna imperializmu i koncepcje teoretyczne współczesnego antykomunizmu. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 149-169, 1970. Mszwenieradze, Włodzimierz.

O leninowskich zasadach i sposobach krytyki filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-109, 1970. Nijakowski, Mieczysław.

Nauka i polityka. W sprawie uprawiania marksistowskiej teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1970. Ochocki, Aleksander.

Poznawanie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 26-50, 1970. Pieter, Józef.

Kultura i chrystianizm. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 107-118, 1969. Rodziński, Adam.

O metodologicznych podstawach marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-94, 1969. Synowiecki, Adam.

O istocie marksowskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-132, 1969. Szewczyk, Jan.

Pojęcie ideologii u Marksa w świetle współczesnych interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-52, 1968. Folkierska, Andrea.

Powołanie społeczne filozofii (IV narada redakcji pism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 274-280, 1967. Eilstein, Helena.

Ideologia i świat współczesny. [Rec. Wiatr, Jerzy. Czy zmierzch ideologii?]. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-214, 1967. Krawczyk, Zbigniew.

Dzieła. T. 4, O nauce. Warszawa, PWN, 1967. Ossowski, Stanisław.  

Filozofia życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kuczyński, Janusz.

Prawa naukowe w historii literatury. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-37, 1964. Markiewicz, Henryk.

"Rehabilitacja" czy krytyka naukowa? (w sprawie marksistowskiej krytyki neopozytywizmu). Studia Filozoficzne, nr 1, 55-74, 1964. Sikora, Jan.

Inspiracje ideologiczne metody socjologicznej Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-190, 1963. Krawczyk, Zbigniew.

Socjologia, materializm historyczny, ideologia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-39, 1960. Hochfeld, Julian.

Socjologia Vilfreda Pareta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 5-38, 1959. Bauman, Zygmunt.

Ideologia i nauka - próba wstępnej analizy. Studia Filozoficzne, nr 4, 49-70, 1959. Hirszowicz, Maria.

"Szkic analizy znaczeniowej terminu 'Ideologia dzieła literackiego'" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 142-177. Warszawa, PWN, 1959. Pelc, Jerzy.

O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. O interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 2, 186-205, 1958. Malewski, Andrzej.

W sprawie artykułów o empirycznym sensie teorii materializmu historycznego - po raz ostatni. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. Jeszcze raz o interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-163, 1958. Malewski, Andrzej.

Jeszcze o interpretacji materializmu historycznego. [Polemika z: Malewski, Andrzej. O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-204, 1958. Wiatr, Jerzy.

Socjologia a ideologia. Studia Filozoficzne, nr 4, 89-106, 1958. Wiatr, Jerzy.

Realia i mity. Na marginesie pracy Raymond Arona "Koniec wieku ideologii". Myśl Filozoficzna, nr 2, 224-240, 1957. Hirszowicz, Maria.

Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 58-81, 1957. Malewski, Andrzej.

Marksizm a socjologia współczesna. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-23, 1957. Wiatr, Jerzy J., Bauman, Zygmunt.

Ideologia a nauka. Myśl Filozoficzna, nr 6, 3-30, 1956. Hirszowicz, Maria.

Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii. Warszawa, PWN, 1956. Schaff, Adam.

Pochwała ludzkiego rozumu. Na marginesie nowego przekładu "Pochwały głupoty" Erazma z Rotterdamu. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 126-145, 1955. Nowak, Stefan.

O polskich rewolucjonistach szlacheckich drugiego i trzeciego dziesięciolecia XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 4, 26-61, 1955. Szacki, Jerzy.

"Dialogi filozoficzne" Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat. Myśl Filozoficzna, nr 3, 168-202, 1954. Legowicz, Jan.

Od angelologii do antykomunizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 255-263, 1954. Nowicki, Andrzej.

U źródeł ideologii polskiej burżuazji doby Wielkiego Proletariatu. Prawda Świętochowskiego w walce z ruchem robotniczym w latach osiemdziesiątych XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 1, 140-176, 1954. Rudzki, Jerzy.

Pragmatyzm - filozofia, która się opłaca. Myśl Filozoficzna, nr 3, 240-259, 1954. Szacki, Jerzy.

Dziesięć lat walki o zwycięstwo filozofii marksistowskiej w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-33, 1954. Schaff, Adam.

Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 16-49, 1951. Schaff, Adam.

Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950. Schaff, Adam.

Kosmopolityzm - ideologia imperializmu. (Na marginesie "Materializmu i empiriokrytycyzmu" Lenina). Myśl Współczesna, nr 11 (42), 135-151, 1949. Schaff, Adam.

Na szlakach marksizmu. (Polemika z Hochweld, J., Schaff, A.). Myśl Współczesna, nr 8-9, 19-34, 1948. Ossowski, Stanisław.

Dusza niemiecka w świetle filozofii. Poznań, Wyd. Instytutu Zachodniego, 1945; wyd. 2 1947. Suchodolski, Bogdan.