INDEKS TEMATYCZNY

ilość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Prawo związku jakości z ilością. Analiza, przeformułowanie i formalizacja prawa "Przejścia ilości w jakość". Studia Filozoficzne, nr 4, 69-87, 1974. Krajewski. Władysław.

Prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe. Próba częściowej eksplikacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 31-49, 1974. Such, Jan.

O ilościowym charakterze przedmiotu matematyki. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 126-130, 1966. Kamiński, Stanisław.

Uwagi o arystotelesowskim podziale kategorii ilości. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 69-74, 1966. Lubański, Mieczysław.

Ilość a matematyka. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 87-91, 1964. Lubański, Mieczysław.