INDEKS TEMATYCZNY

imiona / nazwy własne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Imiona własne w języku naturalnym. Prolegomena do teorii" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 185-211. Warszawa, PWN, 1967. Pelc, Jerzy.

Imiona własne a deskrypcje. Mortimer, Halina (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-156, 1960. Ayer, Alfred J.

Z filozofii imion własnych. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 241-261, 1949. Dąmbska, Izydora.