INDEKS TEMATYCZNY

implikacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dwa pojęcia konsekwencji u Piotra Abelarda a implikacja ścisła Lewisa i Ackermanna. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 5-16, 1966. Michałowski, Witold.

"Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 11-22. Warszawa, PWN, 1964. Borkowski, Ludwik.

O sądzie warunkowym. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 263-308, 1949. Ingarden, Roman.