INDEKS TEMATYCZNY

indeterminizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. (wyd. 2, rozszerzone). Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1956; wyd. 2 rozsz. 1984. Białobrzeski, Czesław.

Wprowadzenie do marksistowskich historyzmów. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-29, 1982. Ślęczka, Kazimierz.

Hume'izm, determinizm, indeterminizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 129-135, 1979. Grodziński, Eugeniusz.

Racjonalistyczno-fenomenalistyczna i materialistyczna koncepcja związku przyczynowego a indeterminizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-113, 1977. Gierasimiuk, Jerzy.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969. Gawecki, Bolesław J.

Jeszcze o determinizmie w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-119, 1967. Sławianowski, Jan Jerzy.

"Marksizm a wolność i odpowiedzialność" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 460-498. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Fritzhand, Marek.

"Katolicka teoria wolności jako swobody od determinacji psychologicznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 385-396, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Keller, Józef.

Determinizm i indeterminizm w aspekcie filozoficznym i fizykalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-177, 1965. Rutowski, Tadeusz.

W sprawie sporu o istotę determinizmu. [Polemika z: Amsterdamski, S. i Krajewski, W.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-76, 1965. Such, Jan i Szymański, Jerzy.

"O obiektywnych interpretacjach pojęcia prawdopodobieństwa" w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Różne pojęcia determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-95, 1964. Amsterdamski, Stefan.

W sprawie pojęcia determinizmu. [Polemika z: Amsterdamski, Stefan. O różnych pojęciach determinizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 141-146, 1964. Krajewski, Władysław.

Indeterminizm w mechanice kwantowej a zasada przyczynowości w świetle filozofii św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 65-84, 1961. Regner, Leopold.