INDEKS TEMATYCZNY

indukcja eliminacyjna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Leśniak, Kazimierz.

W sprawie kanonów indukcji. [Polemika z: Gumański, Leon]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 409-411, 1962. Szaniawski, Klemens.

"Tak zwana definicja dejktyczna" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 44-74. Warszawa, PWN, 1959. Kotarbińska, Janina.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 57-98. Warszawa, PWN, 1966.

"O indukcji eliminacyjnej" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 291-306. Warszawa, PWN, 1959. Szaniawski, Klemens.

O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 3-80, 1957. Leśniak, Kazimierz.

Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 2, 269-301, 1947. Łoś, Jerzy.