INDEKS TEMATYCZNY

indukcja / indukcjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm t. 29). Lublin, Wyd. UMCS, 1990. Sady, Wojciech.

 

O prawdopodobieństwie wniosków indukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 5, 123-124, 1988. Łukasiewicz, Jan.
O rozumowaniu w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-126, 1988.

Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-122, 1988. Woleński, Jan.

Indukcjonistyczny model wyjaśniania w zastosowaniu do historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-92, 1987. Raciborski, Andrzej.

O indukcji i indukcjonizmie. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 67-79, 1985. Woleński, Jan.

Odkrycie naukowe a indukcja. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-91, 1984. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Logika indukcji a funkcja praw nauki. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 291-304, 1983. Sady, Wojciech.

O pewnym ujęciu indukcji. [Polemika z: Mejbaum, Wacław. Wybrane zagadnienia metodologii nauk technicznych i ich epistemologiczne konsekwencje]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 253-254, 1981. Woleński, Jan.

Indukcja a hipoteza. Czy metoda hipotetyczno-dedukcyjna różni się istotnie od metody indukcyjnej? Studia Filozoficzne, nr 5, 69-83, 1980. Krajewski. Władysław.

Metoda krytyki hipotez a wnioskowanie indukcyjne. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-68, 1980. Nekrašas, Evaldas.

Analiza krytyczna pojęcia "indukcjonizm". (Tłum. anonim.) Studia Filozoficzne, nr 7, 113-124, 1978. Nekrašas, Evaldas.

Wybrane zagadnienia metodologii nauk technicznych i ich epistemologiczne konsekwencje. Studia Filozoficzne, nr 2, 25-38, 1977. Mejbaum, Wacław.

O indukcjonizmie, istotności i innych sprawach spornych. Polemika z T. Batogiem, E. Kałuszyńską i L. Nowakiem. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-131, 1976. Krajewski. Władysław.

Dwa paradoksy indukcji. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1976. Srzednicki, Jan.

Logika indukcji Carnapa i Hintikki. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-150, 1973. Mortimer, Halina.

Krytyka indukcjonizmu raz jeszcze. [Rec. Medawar, P. B. Induction and Intuition in Scientific Thought]. Studia Filozoficzne, nr 1, 212-217, 1973. Pietruska, Elżbieta.

Hemplowska modyfikacja indukcjonizmu. [Rec. Hempel, Carl G. Podstawy nauk przyrodniczych]. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-212, 1969. Zamiara, Krystyna.

Struktura gatunkowo-jednostkowa a nauki przyrodnicze. (Na marginesie wypowiedzi A. G. van Melsena). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 89-109, 1967. Lubański, Mieczysław.

Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna i Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 4 1975.  Ajdukiewicz, Kazimierz.

O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa, PWN, 1964. Gordon, Mieczysław.

"Częściowe kryterium zasadności wnioskowań niededukcyjnych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 231-239. Warszawa, PWN, 1964. Ziemba, Zdzisław.

Prawa przyrody jako uogólnienia indukcyjne. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 15-30, 1963. Mazierski, Stanisław.

Próba neurofizjologicznego usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-201, 1962. Gordon, Mieczysław.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

W sprawie sporu o usprawiedliwienie indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-172, 1961. Gordon, Mieczysław.

Kontrowersja: dedukcjonizm-indukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-42, 1961. Kotarbińska, Janina.

Indukcjonizm i antyindukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1959. Giedymin, Jerzy.

Jeszcze raz o nominalizmie [Polemika z: Kołakowski, Leszek. O łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 220-225, 1957. Czerwiński, Zbigniew.

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Teoria indukcji. Wincentowicz-Hiż, Danuta (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 249-255, 1948. Craig, William.

Przyczynki do analizy rozumowania. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 66-76, 1948. Czeżowski, Tadeusz.