INDEKS TEMATYCZNY

indukcja matematyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem Locke`-Berkeleya, Kant, Poincaré i matematyczna zasada indukcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 59-83, 1982. Lubomirski, Andrzej.

Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-121, 1973. Nieznański, Edward.

Początki indukcji matematycznej. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 171-182, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.