INDEKS TEMATYCZNY

informacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Transformacje nośników informacji: pismo - język - hipertekst" w: Analiza pojęcia informacji. Jadacki, Jacek J. (red.). Warszawa, Semper, 2003. Bobryk, Jerzy.

 

Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-138, 1988. Latawiec, Anna M.

Kierunki formalizacji informacyjnych procesów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-149, 1984. Kołwzan, Wiktor.

Pojęcie funkcjonowania w świetle informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-108, 1983. Latawiec, Anna M.

Zjawisko regeneracji biologicznej a informacja strukturalna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 185-198, 1982. Latawiec, Anna M.

Zagadnienia antropologiczne w aspekcie systemowo-informacyjnym. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 5-20, 1981. Lubański, Mieczysław.

Informacja i jej nośniki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-66, 1980. Lubański, Mieczysław.

Dwie cechy wiedzy naukowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-131, 1979. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W.

Cybernetyka a kultury narodowe. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-37, 1978. Kossecki, Józef.

Człowiek, system, informacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-144, 1978. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzne zagadnienia cybernetyki. Znak, nr 291, 1121-1138, 1978. Lubański, Mieczysław.

Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 149-170, 1977. Sedlak, Włodzimierz.

O estetyce matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-163, 1976. Pawłowski, Tadeusz.

O wartości informacji. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 35-51, 1974. Lubański, Mieczysław.

O pojęciu informacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-99, 1974. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzne aspekty teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 53-64, 1973. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzne aspekty cybernetyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 63-88, 1973. Lubański, Mieczysław.

Modelowanie procesów informacyjnych nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 103-112, 1972. Trybulec, Andrzej.

Gödel, Ruyer i montaż. [Rec. Ruyer, Raymond. La cybernetique et l'origine de l'information]. Znak, nr 167, 685-690, 1968. J.Z.H.

Teoria informacji - jej podłoże społeczne i zastosowania w socjologii. Mortimer, Halina (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 103-125, 1959. Cherry, Colin.