INDEKS TEMATYCZNY

Inny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem ontycznego statusu innego "Ja" u Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-87, 1989. Paradowska, Wiera.

Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-114, 1984. Bukowski, Jerzy.

Emmanuel Levinas: kultura immanencji. Studia Filozoficzne, nr 9, 137-151, 1984. Skarga, Barbara.

Teoria wczucia w Ideach II E. Husserla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 133-155, 1984. Święcicka, Krystyna.

Teoria "wczucia" u T. Lippsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 113-131, 1983. Święcicka, Krystyna.

Martin Buber - nauczyciel dialogu. Znak, nr 313, 867-874, 1980. Tarnowski, Karol.

Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-19, 1980. Węgrzecki, Adam.

Myśl Emmanuela Levinasa. Studia Filozoficzne, nr 7, 23-41, 1975. Rowiński, Cezary.

Filozofia wypróbowanej nadziei. Znak, nr 237, 331-345, 1974. Tischner, Józef.

Sartre a Hegel. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-32, 1966. Gromczyński, Wiesław.

Istnienie Drugiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-193, 1965. Hoffman, Piotr.