INDEKS TEMATYCZNY

instrumentalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Między realizmem a instrumentalizmem: empiryzm konstruktywny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 5-17, 1991. Grobler, Adam.

Pytanie o racjonalność dzisiaj. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 7-25, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Konwencjonalizm metodologiczny wobec sporu: realizm - instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-69, 1989. Siemianowski, Andrzej.

Powiedzmy: "instrumentalizm". Studia Filozoficzne, nr 5-6, 35-53, 1985. Mejbaum, Wacław.

Jeszcze raz o tym samym. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-157, 1985. Sady, Wojciech.

Quae nocent, docent. [Polemika z: Sady, Wojciech. Przeciwko instrumentalizmowi]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 305-310, 1983. Dąbrowski, Tomasz.

Przeciwko instrumentalizmowi. [Polemika z: Dąbrowski, Tomasz. Instrumentalizm]. Studia Filozoficzne, nr 10, 145-152, 1983. Sady, Wojciech.

Instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-28, 1982. Dąbrowski, Tomasz.

Ostrożnie z tą osią, Eugeniuszu! Studia Filozoficzne, nr 8-9, 153-162, 1978. Koziński, Przemysław.

Dewey a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-162, 1977. Łojewska, Izabella Maria.

Pragmatyczna koncepcja wartości instrumentalnej. Etyka, t. 5, 53-75, 1969. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.