INDEKS TEMATYCZNY

intencjonalność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Wewnętrzna i zewnętrzna historia kognitywizmu, oraz jego ‘fałszywa świadomość’" w: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji. Drabarek, Anna i Mizińska, Jadwiga i Rolewski, Jarosław (red.), 142-149. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2009. Bobryk, Jerzy.

Polska tradycja w filozofii i psychologii świadomości. Studia Philosophiare Christiane, nr 2, 51-68, 2009. Bobryk, Jerzy.

Twardowski. Teoria działania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2001. Bobryk, Jerzy.

"Czy można badać zjawiska intencjonalne" w: Uniwersalność w nauce i poza nauką. Wójtowicz, Anna (red.). Warszawa, Wyd. Filozofii Nauki, 1998. Bobryk, Jerzy.

Reprezentacja, intencjonalność, samoświadomość. Warszawa, Wyd. PTS, 1996. Bobryk, Jerzy.

Czy można odkryć istnienie zależności przyczynowo-skutkowych w obrębie zjawisk badanych przez psychologię. Filozofia Nauki, 2, 69-83, 1994. Bobryk, Jerzy.

Teoria reprezentacji a teoria działań intencjonalnych. Przegląd Humanistyczny, nr 11, 59-70, 1990. Bobryk, Jerzy.

 

Semantyka i intencjonalność. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 37-48, 1988. Woleński, Jan.

Problematyka konstytucji Ja transcendentalnego w "Medytacjach kartezjańskich" Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11, 173-180, 1987. Bożeński, Waldemar.

Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjonalności Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-32, 1987. Paśniczek, Jacek.

Aletejologia Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 85-133, 1983. Półtawski, Andrzej.

Z Ingardenowskich sporów o teorię przedmiotu. Analiza krytyczna uwag Ingardena wobec teorii przedmiotu K. Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 27-33, 1976. Paczkowska, Elżbieta.

Pojęcie intencjonalności według J. N. Mohanty'ego. [Rec. Mohanty, J. N. The Concept of Intentionality]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-188, 1975. Łoziński, Jerzy.

Intencjonalność i przedmiot intencjonalny w filozofii Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 9, 49-62, 1974. Łoziński, Jerzy.

O intencjonalnym sposobie istnienia - ponownie. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 70-71, 1973. Stępień, Antoni B.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

"O istnieniu intencjonalnym" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 71-84. Kraków, PWN, 1964. Półtawski, Andrzej.

W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 173-183, 1960. Stępień, Antoni B.

O istnieniu i strukturze działa literackiego. [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze działa literackiego: rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena]. Studia Filozoficzne, nr 5, 142-157, 1958. Gierulanka, Danuta i Półtawski, Andrzej.