INDEKS TEMATYCZNY

intensja, intensjonalność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Humanizacja" matematyki, czyli o nowych prądach w filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 67-79, 1986. Murawski, Roman.

Przykład formalizacji pewnych wyrażeń intensjonalnych. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-109, 1980. Pelc, Jerzy.

Znaczenie i oznaczanie a paradoks intensjonalności. Studia Filozoficzne, nr 2, 19-48, 1965. Stanosz, Barbara.

W sprawie adekwatnej analizy pojęcia synonimiczności. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-52, 1963. Nowaczyk, Adam.

O wartości logicznej i charakterze asertywnym zdań w dziele literackim. Estetyka, I, 97-128, 1960. Pelc, Jerzy.

Zagadnienie intensjonalności. Studia Filozoficzne, nr 3, 147-152, 1959. Kraszewski, Zdzisław.

Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 59-78, 1948. Łoś, Jerzy.