INDEKS TEMATYCZNY

interpretacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Analogia a interpretacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1989. Lubański, Mieczysław.

Zasady i metody interpretacji tekstów. Studia Filozoficzne, nr 12, 27-34, 1988. Buksiński, Tadeusz.

Wielość interpretacji a jedność prawdy w filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-41, 1986. Życiński, Józef.

Znak i interpretacja. Semiotyka Peirce`a i hermeneutyka Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-46, 1985. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Rzetelna metoda dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-168, 1984. Galarowicz, Jan.

Natorpa pojęcie bytu. Z zagadnień interpretacji tekstu filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 10, 85-97, 1983. Czarnawska, Mirosława.

Wyjaśnianie - rozumienie - interpretacja oznak. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-97, 1981. Olczyk, Sławoj.

O interpretacji psychoanalitycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 129-145, 1980. Olczyk, Sławoj.

Twórczość a interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-116, 1977. Kostyrko, Teresa.

Uproszczenie Jaśkowskiego interpretacji zdań kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-113, 1974. Nieznański, Edward.

Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1972. Ławniczak, Włodzimierz.

Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-152, 1972. Przełęcki, Marian.

Interpretacja dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1971. Pawłowski, Tadeusz.

Historia filozofii a teoria kultury. Zarys problemów. Studia Filozoficzne, nr 6, 71-96, 1969. Dziamski, Seweryn.

O racjonalizującym charakterze badań humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 50-77, 1969. Kmita, Jerzy i Nowak, Leszek.

Redukcjonizm w świetle analizy zdań spostrzeżeniowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 77-92, 1963. Marciszewski, Witold.

Interpretacja systemów aksjomatycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 89-105, 1960. Przełęcki, Marian.

O interpretacjach mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 39-78, 1954. Plebański, Jerzy i Werle, Józef.