INDEKS TEMATYCZNY

introspekcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Podmiot jako byt otwarty: problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina. Lublin, Wyd. UMCS, 2007. Gurczyńska-Sady, Katarzyna.

 

Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-9, 1987. Murawski, Krzysztof.

"Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 154-155. Warszawa, PWN, 1966. Kmita, Jerzy.

"O twierdzeniach bazowych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 111-129. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 170-176. Mejbaum, Wacław.

Odrębność zdań psychologicznych. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 633-638. Warszawa, PWN, 1966. Kotarbiński, Tadeusz.

"Zagadnienie oczywistości u Franciszka Brentany" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 55-83. Warszawa, PWN, 1960. Frydman, Dawid.

Rola introspekcji w psychologii. Studia Filozoficzne, nr 5, 67-88, 1960. Kreutz, Mieczysław.

Metoda badań natury duszy. Znak, nr 22, 13-26, 1950. Kłósak, Kazimierz.

O przypadkach, w których badanie zmienia przedmiot badany.  Przegląd Filozoficzny, nr 4, 382-388, 1948. Wallis, Mieczysław.