INDEKS TEMATYCZNY

intuicja / intuicjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Siemiona L. Franka wersja intuicjonizmu. Logos i Ethos, nr 2 (25), 191-198, 2008. Barbara Czardybon.

 

Poglądy Jana Władysława Dawida dotyczące intuicji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 93-115, 1990. Gostkiewicz, Piotr.

Filozoficzne źródła intuicjonizmu matematycznego L. E. J. Brouwera. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-171, 1989. Miszczyński, Ryszard.

Aksjomatyczna metoda odrzucania w intuicjonistycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 191-202, 1985. Dutkiewicz, Rafał.

Poznanie intuicyjne a filozofia Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-52, 1984. Kowalczyk, Stanisław.

O naoczności poznania metafizykalnego. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 5-40, 1983. Chudy, Wojciech.

Przyczynek do teorii intuicji. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-115, 1983. Nęcka, Edward.

O myśleniu intuicyjnym. Studia Filozoficzne, nr 11, 105-121, 1981. Dobrołowicz, Witold.

Psychologia radziecka wobec problemu intuicji. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-77, 1978. Mizińska, Jadwiga.

Intuicja i wyobraźnia. (Teoria poznania Antoniego Langego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 205-237, 1974. Szymańska, Beata.

O intuicji intelektualnej u J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-89, 1972. Morawiec, Edmund.

Kartezjańska koncepcja przekonania. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-123, 1971. Marciszewski, Witold.

Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1970. Morawiec, Edmund.

Paradoks a poznanie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-204, 1969. Lubański, Mieczysław.

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Ładosz, Jarosław.

O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 113-139, 1968. Morawiec, Edmund.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

O intuicji intelektualnej u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-213, 1967. Morawiec, Edmund.

"Bergsona exodus wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 373-384. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Dziżyński, Jan.

Koncepcja intuicji w historii filozofii nowożytnej. [Rec. Asmus, W. F. Probliema intuicji w fiłosofii i matiematikie]. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-134, 1964. Gordon, Mieczysław.

Założenia filozoficzne socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-83, 1964. Krawczyk, Zbigniew.

O intuicji w filozofii. [Polemika z: Bunge, Mario. Intuition and Science]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 121-129, 1964. Zdybicka, Zofia J.

Dwie podstawy tłumaczenia problemu zła. Roczniki Filozoficzne, 8 (1), 55-70, 1960. Krąpiec, Mieczysław A.

Spór o rozumne widzenie świata. Znak, nr 71, 615-627, 1960. Marciszewski, Witold.

Analiza filozoficzna, kontemplacja, wartościowanie. Studia Filozoficzne, nr 5, 161-172, 1959. Grzegorczyk, Andrzej.

Intuicja a uzasadnianie twierdzeń [Polemika z: Grzegorczyk, Andrzej. Analiza filozoficzna, kontemplacja, wartościowanie]. Studia Filozoficzne, nr 6, 203-208, 1959. Szaniawski, Klemens.