INDEKS TEMATYCZNY

inwalidztwo / kalectwo / niepełnosprawność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1987. Chudy, Wojciech.

Etyczno-deontologiczne zagadnienia rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu fizycznym. Etyka, t. 14, 139-154, 1975. Dega, Wiktor.

Problemy sprawiedliwego podziału w rehabilitacji. Etyka, t. 14, 155-172, 1975. Hołówka, Jacek.

Dyskusja po referatach prof. W. Degi i dr. J. Hołówki. Przewodniczy prof. dr. H. Jankowski. [Udział wzięli: Szczepański, J.; Górnicki, B.; Fritzhand, M.; Kielanowski, T.; Ziembiński, Z.; Jaroszyński, J.; Sokołowska, M.; Dega, W.; Hołówka, J.; Jankowski, H.]. Etyka, t. 14, 173-184, 1975.