INDEKS TEMATYCZNY

irenizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Andrzej Frycz Modrzewski - koncepcje reformy Kościoła. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 57-89, 1969. Piwko, Stanisław.

Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 119-140, 1967. Czerkawski, Jan.