INDEKS TEMATYCZNY

istota / esencja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Husserl o idei. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-95, 1990. Moryń, Mariusz.

Stosunek istoty i istnienia w "Zur Grundlegung der Ontologie" Nicolai Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 152-159, 1990.Noras, Andrzej J.

Problemy "wglądu w istotę" w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów filozoficznych Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-188, 1986. Skarżyńska, Teresa.

Abstrakcja a metafizyka esencjalna. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 5-38, 1986. Synowiecki, Adam.

Istota a fakt w koncepcji E. Husserla. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 153-168, 1985. Widomski, Jacek.

Formy poznania ejdetycznego (koncepcja i rola "istoty" w epistemologii fenomenologicznej). Studia Filozoficzne, nr 10, 37-62, 1985. Widomski, Jacek.

Koncepcja istoty u Jana Dunsa Szkota i Edmunda Husserla. Próba porównania. Studia Filozoficzne, nr 12, 21-29, 1980. Widomski, Jacek.

Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie". Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-156, 1977. Nieznański, Edward.

Zagadnienie istnienia w De ente et essentia św. Tomasza z Akwinu. [Polemika z: Ruciński, Brunon J. Zagadnienie istnienia w De ente et essentia Tomasza z Akwinu]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 123-136, 1976. Pachciarek, Paweł i Walicka, Elżbieta.

Próba ontologii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-88, 1974. Kuczyński, Janusz.

Istota - idealizacja - praktyka. Próba całościowej rekonstrukcji marksistowskiej koncepcji nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-81, 1974. Nowak, Leszek.

Rekonstrukcja metafizyki zawartej w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-248, 1973. Ruciński, Brunon J.

Geneza - istota - struktura. Studia Filozoficzne, nr 1, 153-169, 1972. Taranienko, Zbigniew.

Zagadnienie "reditio" w komentarzu Bacona do "Liber de causis". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-148, 1972. Wróbel, Jan.

Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 351-381, 1971. Toeplitz, Karol.

Pojęcie bytu według Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-157, 1969. Kuc, Leszek.

Różnica rzeczywista między istotą a istnieniem wg Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-123, 1969. Kuc, Leszek.

O metafizycznej strukturze bytu substantywnego. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 163-175, 1968. Wojtacha, Eugeniusz.

O rozumienie Arystotelesa. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław]. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 129-131, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.

Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu]. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 99-103, 1964. Adamczyk, Stanisław.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964. Stępień, Antoni Bazyli.

Tożsamość powszechnika z istotą rzeczy na tle koncepcji bytu w filozofii tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 87-103, 1962. Śliwa, Paweł.

Różnica miedzy istotą a istnieniem substancjalnym w nauce Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 103-127, 1959. Adamczyk, Stanisław.

Pojęcie "istoty rzeczy". Myśl Filozoficzna, nr 3, 135-146, 1956. Kotarbiński, Tadeusz.

Styl tomizmu. Na marginesie "De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficze, t. I, 123-137, 1948. Granat, Wincenty.