INDEKS TEMATYCZNY

ja-ty / ja-inny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ja - bliźni - wspólnota (Karola Wojtyły teoria uczestnictwa). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 159-169, 1990. Galarowicz, Jan.

Problem relacji Ja - Ty w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego. Studia Filozoficzne, nr 9, 135-143, 1989. Jantos, Małgorzata.

Filozof osoby i miłości - Maurice Nédoncelle (1905-1976). Znak, nr 360-361, 1589-1601, 1984. Bukowski, Kazimierz.

Od fenomenologii ducha do fenomenologii nienawiści. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 95-112, 1983. Bukowski, Jerzy.

Wspólnota osób w świecie. Znak, nr 346, 1434-1449, 1983. Bukowski, Jerzy.

Człowiek wobec świata. Wokół "I and Thou" Martina Bubera. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 235-241, 1983. Karpowicz, Paweł.

Kardynał Karol Wojtyła - filozof moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 15-32, 1979. Styczeń, Tadeusz.

Funkcja Absolutu w filozofii Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 59-80, 1977. Panasiuk, Lidia.

Osoba: podmiot i wspólnota. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 5-39, 1976. Wojtyła, Karol.

Moralny charakter relacji ja-ty u M. Bubera. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 31-48, 1973. Kopytiuk, Janina.