INDEKS TEMATYCZNY

ja / jaźń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Odkrycie "ja". [Rec. Kon, Igor. Odkrycie "ja"]. Studia Filozoficzne, nr 9, 203-206, 1989. Paradowska, Wiera.

Abramowskiego projekt systemu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-99, 1988. Paradowski, Ryszard.

Problematyka konstytucji Ja transcendentalnego w "Medytacjach kartezjańskich" Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11, 173-180, 1987. Bożeński, Waldemar.

Monada jako droga ku metafizyce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 149-166, 1987. Święcicka, Krystyna.

Kto kim kręci wewnątrz bilardownicy? Jakie jest znaczenie słowa "ja"? Gruba, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 375-376, 157-178, 1986. Hofstadter, Douglas R.

Teoria "wczucia" u T. Lippsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 113-131, 1983. Święcicka, Krystyna.

Społeczne podstawy ‘ja’ podmiotowego. Warszawa, Wydawnictwa UW, 1981. Bobryk Jerzy.

Natura i wolność. Kowalska-Soni, Agnieszka (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 7-27, 1976. Bhattacharyya, Kalidas.
Natura i wolność: komentarz. Bąkowski, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 29-37, 1976. Katz, Steven T.
Kilka uwag do rozprawy K. Bhattacharyyi. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 39-40, 1976. Kowalska-Soni, Agnieszka.

J. Tischnera ejdetyka świadomości i jaźni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 69-70, 1973. Stępień, Antoni B.

Impresje aksjologiczne. Znak, nr 188-189, 204-219, 1970. Tischner, Józef.

Psychologia analityczna C. G. Jung’a. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 159-166, 1969. Ombach, Elżbieta.