INDEKS TEMATYCZNY

jezuici


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713-1766) do filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 170-176, 1988. Darowski, Roman.

Stanisław Radzimski SJ (1565-1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-191, 1988. Darowski, Roman.

Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711-1782). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-186, 1986. Darowski, Roman.

Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564-1625). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 15-24, 1986. Darowski, Roman.

Tomasz Młodzianowski - w kręgu myśli suarezjańskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 81-98, 1985. Bargieł, Franciszek.

Metafizyka Tomasza Młodzianowskiego SJ (1622-1686). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 229-258, 1985. Bargieł, Franciszek.

Mateusz Bembus S. J. (1567-1645), profesor filozofii w Poznaniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 213-228, 1985. Darowski, Roman.

Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, R. 1586/87). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-53, 1984. Darowski, Roman.

Jakub Ortiz SJ (1564-1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1983. Darowski, Roman.

Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-1762). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 3-20, 1983. Darowski, Roman.

 Andrzej Nowak SJ (1570-1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 71-88, 1982. Darowski, Roman.

Adam Kwiryn Krasnodębski SJ (1628-1702) i jego filozoficzne dzieło. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 291-332, 1981. Bargieł, Franciszek.

Ryszard Singleton SJ (1566-1602), pierwszy profesor filozofii w Braniewie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-56, 1981. Darowski, Roman.

Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711-1779). Roczniki Filozoficzne, 29(1), 109-124, 1981. Darowski, Roman.

Uwagi i sprostowania na temat S. Szadurskiego SJ. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-169, 1980. Bargieł, Franciszek.

Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ "Philosophia curiosa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 21-34, 1980. Darowski, Roman.

Jan Klein SJ (1556-1601), wykładowca filozofii w Poznaniu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-160, 1980. Darowski, Roman.

Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606), profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 167-181, 1980. Darowski, Roman.

Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego, SJ (1590-1656). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-83, 1979. Darowski, Roman.

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 237-285, 1978. Darowski, Roman.