INDEKS TEMATYCZNY

język naturalny / potoczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika Montague - semantyka języka naturalnego. Orłowska, Ewa.

Aksjomatyczna definicja zdania prawdziwego w języku potocznym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 204-222, 1989. Jordan, Tomasz.

Język i wyobraźnia ejdetyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-65, 1985. Żukrowska, Aleksandra.

Badania sztucznej inteligencji jako skuteczny środek poznania świata. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-144, 1979. Wójcik, Zbigniew M.

Filozoficzne perspektywy logicznych teorii języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 45-56, 1977. Koj, Leon.

Odpowiedź. [Polemika z: Zuber, Richard. Zanim definicja prawdy zostanie podana]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-181, 1973. Stanosz, Barbara.

Zanim definicja prawdy zostanie podana. [Polemika z: Stanosz, Barbara. Problemy definicji prawdy dla języka naturalnego]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-178, 1973. Zuber, Richard.

Analiza sposobu życia wyrazów: etyka, moralność, obyczaj, zwyczaj w polskim języku potocznym. Etyka, t. 9, 145-169, 1971. Kloska, Gerhard.

Problemy definicji prawdy dla języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 83-91, 1971. Stanosz, Barbara.

"Konstrukcja pewnego języka niesymbolicznego prostej teorii typów" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 165-174. Warszawa, PWN, 1967. Pasenkiewicz, Kazimierz.

"Imiona własne w języku naturalnym. Prolegomena do teorii" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 185-211. Warszawa, PWN, 1967. Pelc, Jerzy.

Funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-134, 1967. Pelc, Jerzy.

"Uwagi do referatu p. Wójcickiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 29-30. Warszawa, PWN, 1966.
"Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: tamże, 154-155.
"Uwagi na marginesie problemu sensu empirycznego terminów teoretycznych" w: tamże, 177-205.  Kmita, Jerzy.

Znaczenie słowa w języku naturalnym. Warszawa, PWN, 1964. Grodziński, Eugeniusz.