INDEKS TEMATYCZNY

język nauki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia René Thoma. Wolicki, Krzysztof (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 27-45, 1989. Pomian, Krzysztof.

Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 57-75, 1988. Kiczuk, Stanisław.

O metodzie w psychologii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 10, 63-68, 1985. Wolski, Piotr.

Antynomia pojęć ogólnych w poznaniu potocznym i jej zniesienie w dyskursie naukowym. Studia Filozoficzne, nr 7, 37-50, 1984. Madejski, Piotr.

Rodzaje twierdzeń w tekście naukowym a ustalanie znaczenia istotnych terminów tekstu. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1981. Pałczyński, Stefan.

O metaforze w nauce. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-64, 1979. Sarkowicz, Ryszard.

Nazwy nieostre a zbiory rozmyte. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-48, 1978. Lubański, Mieczysław.

Wczesne poglądy Leśniewskiego na istotę prawdy i rolę nauki. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-77, 1978. Słomska, Albina.

Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 13-20, 1977. Przełęcki, Marian.

O pojęciu względnej prawdziwości w naukach empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 33-37, 1977. Żytkow, Jan M.

[Rec. Probliemy jazyka nauki i tiechniki. Łogiczeskije, lingisticzczeskije i istoriko-naucznyje aspekty tierminołogii]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 26-29, 1972. Tłokiński, Waldemar.

Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-46, 1971. Hajduk, Zygmunt.

Przyczynek do kwestii statusu ocen w języku nauki. Etyka, t. 7, 145-158, 1970. Nowak, Leszek.

"O pewnych charakterystycznych różnicach w problematyce i metodach nauk w początkowym stadium rozwoju i nauk zaawansowanych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 29-42. Warszawa, PWN, 1967. Geblewicz, Tadeusz.

Charakterystyka postulatów terminologicznych w psychologii ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-87, 1967. Iwanicki, Józef.

O pewnym warunku semantycznej teorii wiedzy. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 372-381, 1948. Kokoszyńska, Maria.

Wieloznaczność a język nauki. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 47-58, 1948. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.