INDEKS TEMATYCZNY

język prywatny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Podmiot jako byt otwarty: problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina. Lublin, Wyd. UMCS, 2007. Gurczyńska-Sady, Katarzyna.