INDEKS TEMATYCZNY

język sformalizowany


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika a inne dziedziny wiedzy. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 15-37, 1981. Kiczuk, Stanisław.

W kręgu mitów współczesnych (II). Mit o języku doskonałym. Znak, nr 316, 1288-1302, 1980. Życiński, Józef.

Algebraiczne aspekty teorii języków formalnych. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 37-47, 1975. Lubański, Mieczysław.

Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-152, 1972. Przełęcki, Marian.

"O kategoriach syntaktycznych i denotacjach wyrażeń w językach sformalizowanych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 193-204. Warszawa, PWN, 1964. Suszko, Roman.