INDEKS TEMATYCZNY

kartezjanizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu kartezjańskiego. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 253-260, 1980. Eborowicz, Wacław.

Die irrationalisierung der Religion als Produkt des Rationalismus (Der Fall Johannes Bredenburgs). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 12, 225-274, 1966. Kołakowski, Leszek.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

Porażka chrześcijańskiej integracji racjonalizmu. Sprawa Fryderyka van Leenhof. Studia Filozoficzne, nr 2, 31-79, 1961. Kołakowski, Leszek.  

"Dowody istnienia Boga u Melebranche'a" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 293-304. Warszawa, PWN, 1960. Wasilewski, Michał.

Jan Placentinus-Kołaczek. Nieznany kartezjanin XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 71-81, 1957. Chmaj, Ludwik.

Kartezjanizm w Polsce w XVII i XVIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5, 67-102, 1956. Chmaj, Ludwik.