INDEKS TEMATYCZNY

katastrofizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pojęciu katastrofizmu historiozoficznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 117-136, 1990. Soin, Maciej.

Rewolucja naukowo-techniczna i jej ekstremalne interpretacje: faustyczna i ludyczna wizja świata. Studia Filozoficzne, nr 4, 35-42, 1978.  Borgosz, Józef.

Aksjologia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Etyka, t. 9, 65-90, 1971. Rudziński, Roman.