INDEKS TEMATYCZNY

kategorie syntaktyczne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logiczne podstawy ontologii składni języka. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 263-284, 1988. Wybraniec-Skardowska, Urszula.

"O kategoriach syntaktycznych i denotacjach wyrażeń w językach sformalizowanych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 193-204. Warszawa, PWN, 1964. Suszko, Roman.