INDEKS TEMATYCZNY

katolicyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Klęska koncyliaryzmu. Przyczynek do dziejów etyki społecznej i politycznej w późnym średniowieczu. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 55-72, 1989/1990. Swieżawski, Stefan.

"Pio Nono" i "Biedny Fiedia". Studia Filozoficzne, nr 10, 51-69, 1989. Kasia, Andrzej.

Mistyka władzy. Studia Filozoficzne, nr 11, 89-107, 1989. Kasia, Andrzej.

Niewierzący a Kościół. [Tischner, Józef. Wprowadzenie do dyskusji o dialogu. Michnik, Adam. Kłopot i błazen. Głosy w dyskusji: lłowiecki, Maciej; Kunicki-Goldfinger, Władysław; Nossol, Alfons bp.; Mazowiecki, Tadeusz; Szaniawski, Klemens; Geremek, Bronisław; Tischner, Józef ks.; Moskwa, Jacek; Kula, Marcin; Zięba, Maciej OP; Międzyrzecki, Artur; Strzelecki, Jan; Salij, Jacek OP; Edelman, Marek; Michnik, Adam; Majdański, Kazimierz bp.; Poupard, Paul kard.; Pawlak, Antoni; Nowina-Konopka, Piotr]. Znak, nr 405-406, 8-66, 1989.

Od tęsknoty do nadziei: Jan XXIII. Studia Filozoficzne, nr 8, 153-193, 1988. Kasia, Andrzej.

Problem światopoglądu kultury socjalistycznej. (Zarys tematu). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-11, 1988. Tanalski, Dionizy.

Rozwój koncepcji wolności we współczesnej myśli katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-56, 1988. Trybowska, Marta.

Katolicka koncepcja kultury i polityki kulturalnej. [Sprawozdanie z konferencji: Radziejowice, 9-10.12.1982]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 321-329, 1983. Stachowski, Zbigniew.

Problemy posoborowego katolicyzmu we Francji na łamach "Esprit" w latach 1976-1978. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-160, 1980. Jędrzejczak, Klara.

Opoka mądrości. Pamięci Etienne Gilsona - jako wyraz czci i miłości. Znak, nr 303, 922-941, 1979. Swieżawski, Stefan.

Filozofia w katolickich uczelniach Ameryki Północnej. Rozwój zewnętrznych struktur nauczania i studiów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 123-146, 1978. Dembowski, Bronisław.

Pluralizm - ekumenizm - dialog światopoglądowy na łamach miesięcznika "W drodze". Studia Filozoficzne, nr 11, 139-150, 1977. Jędrzejczak, Klara.

Od "katolicyzmu otwartego" do "socjalizmu personalistycznego". (Próba odczytania programu ruchu personalistycznego środowisk "Więzi" i "Chrześcijanina w świecie"). Studia Filozoficzne, nr 11, 151-157, 1977. Popławski, Stanisław.

Watykańska koncepcja dialogu ze światem. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-186, 1976. Grudzień, Józef.

Hermeneutyka a duszpasterstwo. Znak, nr 236, 158-173, 1974. Bortnowska, Halina.

"Chrześcijanin w świecie". Studia Filozoficzne, nr 11, 125-134, 1974. Popławski, Stanisław.

Średniowiecze i mediewiści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-152, 1972. Gogacz, Mieczysław.

Kryzys katolicyzmu i metody jego przezwyciężenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-137, 1972. Grudzień, Józef.

Spór o mediocentryzm - spór o nowoczesność i katolickie postawy. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 199-202, 1972. Kuczyński, Janusz.

Katoliccy obrońcy tolerancji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 91-105, 1969. Tazbir, Janusz.

Pozycja tomizmu we współczesnym katolicyzmie. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 94-103, 1968. Grudzień, Józef.

Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 51-73, 1968. Pastuszka, Józef.

Prawa i obowiązki katolików świeckich w świetle Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 5-12, 1967. Strzeszewski, Czesław.

"Katolicka teoria wolności jako swobody od determinacji psychologicznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 385-396, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Keller, Józef.

"Struktura świadomości religijnej. Próba nowej interpretacji" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 307-338. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Pastuszka, Józef.

"Papież Urban V wobec nowo zakładanych uniwersytetów środkowoeuropejskich" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 203-228. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Vetulani, Jan.

Osiągnięcia duchowieństwa polskiego w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 31-43, 1964. Birkenmajer, Aleksander.

Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Kuczyński, Janusz.

Trud poszukiwania. Znak, nr 97-98, 1063-1088, 1962. Cywiński, Bohdan.

Notatki o współczesnej kontrreformacji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Kołakowski, Leszek.

Religijność mistyczna w strukturze urzeczowionej: Pierre de Bérulle. Studia Filozoficzne, nr 6, 43-116, 1961. Kołakowski, Leszek.

O "probabilistycznej koncepcji wiary". [Polemika z: Marciszewski, Witold. Myślenie autentyczne a chrześcijaństwo]. Znak, nr 83, 694-721, 1961. Rosiak, Jan.

Pewność czy ryzyko? [Polemika z: Marciszewski, Witold. Światopogląd z przyszłością]. Znak, nr 73-74, 994-1018, 1960. Dorda, Jan.

Katolicka teoria wolności człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-71, 1960. Keller, Józef.

Światopogląd z przyszłością. Znak, nr 70, 407-419, 1960. Marciszewski, Witold.

Rozważania Kołłątaja o religii. Studia Filozoficzne, nr 1, 86-112, 1958. Hinz, Henryk.

Istota i pochodzenie religii. Poznań, Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958. Kaczmarek, Lech.

Religijne i filozoficzne pojęcia Boga. Znak, nr 50-51, 875-896, 1958. Różycki, Ignacy.

Etyka sytuacyjna. Znak, nr 40, 412-420, 1957. Bardecki, Andrzej.

O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 235-257, 1955/1957.
O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. Znak, 41, 490-508, 1957. Swieżawski, Stefan.

Kosmopolityzm katolickiej doktryny prawno-politycznej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 226-267, 1954. Maneli, Mieczysław.

Katolicyzm czyli papizm. Myśl Filozoficzna, nr 1, 270-280, 1953. Goszczyński, Seweryn.  

Nauka przed sądem ciemnogrodu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 374-388, 1953. Kołakowski, Leszek.

Kościół przeciw Kopernikowi. Myśl Filozoficzna, nr 1, 209-229, 1953. Nowicki, Andrzej.

Watykan a sprawa wojny i pokoju. Myśl Filozoficzna, nr 1, 304-314, 1953. Weber, Andrzej.

Filozoficzne majaczenia watykańskich jezuitów. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 269-290, 1953. Zasławski, D. I.

Z dziejów ideologii watykańskiej w okresie imperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 313-333, 1952. Nowicki, Andrzej.

Watykan przeciwko nauce. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 290-314, 1951. Maneli, Mieczysław.