INDEKS TEMATYCZNY

idealizm niemiecki / klasyczna filozofia niemiecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mitologia rozumu. [Rec. Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 180-183, 1986. Jakubowski, Marek N.

Struktura filozofii Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-33, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

Od estecyzmu Kanta do subiektywizmu filozofii absolutnej. Colloquia Communia, 1(24), 125-139, 1986. Paradowska, Wiera.

"Myślenie i działanie", "możliwe i rzeczywiste", czyli o "filozofii zjednoczenia". Studia Filozoficzne, nr 8, 47-59, 1984. Markiewicz, Barbara.

"Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu" - dyskusje i kontrowersje. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-68, 1983. Markiewicz, Barbara.

Od rozumu absolutnego do rozumu skończonego. (Z dziejów racjonalizmu XIX w.). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 259-264, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Schelling a historia rozwoju klasycznej filozofii niemieckiej. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 107-117, 1977. Buhr, Manfred.

Lenin a klasyczna filozofia niemiecka. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 5-26, 1970. Kozłowski, Roman.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960. Kroński, Tadeusz.

Dusza niemiecka w świetle filozofii. Poznań, Wyd. Instytutu Zachodniego, 1945; wyd. 2 1947. Suchodolski, Bogdan.