INDEKS TEMATYCZNY

klasyfikacja nauk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Projekty metametanaukowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-133, 1989. Chmielewski, Adam.

O problemach podziału logiki. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1984. Dorobińska, Ewa.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961; wyd. 3 uzup. 1981. Kamiński, Stanisław.

Logika a inne dziedziny wiedzy. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 15-37, 1981. Kiczuk, Stanisław.

Modelowanie procesów informacyjnych nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 103-112, 1972. Trybulec, Andrzej.

Nauka i edukacja w systemie filozoficznym Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 3-44, 1971. Hinz, Henryk.

Zagadnienie przedmiotu filozofii przyrody a zasada klasyfikacji nauk filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 92-107, 1970. Lubański, Mieczysław.

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

Klasyfikacja nauk Józefa Łęskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 119-136, 1967. Dembowski, Bronisław.

"Walory typologii dla systematyzacji nauk" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 103-116. Warszawa, PWN, 1967. Ziemski, Stefan.

Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2 przejrzane Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986; wyd. 4 De Agostini, 2003. Kotarbiński, Tadeusz.

"W sprawie klasyfikacji nauk u Platona i u Arystotelesa" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 239-250. Warszawa, PWN, 1960. Siwecki, Jerzy.