INDEKS TEMATYCZNY

komentatorzy arystotelesowscy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nieznany mistrz paryski Jan de Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w Rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 133-138, 1968. Włodek, Zofia.

Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Czartoryski, Paweł.