INDEKS TEMATYCZNY

komizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Śmiech i uśmiech. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-150, 1980. Sandauer, Artur.

Filozoficzna teoria komizmu. [Rec. Swabey, Marie Collins. Comic Laughter. A Philosophical Essay]. Studia Estetyczne, t. 1, 347-350, 1964. Dziemidok, Bohdan.

Radzieccy estetycy i teoretycy sztuki o komizmie. Estetyka, IV, 173-198, 1963. Dziemidok, Bohdan.