INDEKS TEMATYCZNY

komunizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Socjalizm a komunizm - dwa układy wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-162, 1990. Schrade, Ulrich.

Implikacje późnych polemik politycznych Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-150, 1985. Hołówka, Jacek.

Komunizm globalny a socjalizm lokalny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-36, 1985. Mejbaum, Wacław.

Marks pojutrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 85-94, 1985. Ochocki, Aleksander.

Marksizm i wzrost potrzeb. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-172, 1985. Wojciechowski, Krzysztof.

Filozofia i proletariat. Marksowska idea komunizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 15-26, 1983. Hempoliński, Michał.

K. Marks i F. Engels o społeczeństwie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 17-38, 1982. Walentowicz, Halina.

Szkic krytyki dwóch nurtów lewicy hiszpańskiej za czasów II Republiki. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-53, 1981. Stasiński, Maciej.

Czym jest uspołecznienie. (Na podstawie Kapitału Marksa). Studia Filozoficzne, nr 11, 33-49, 1979. Walentowicz, Halina.

Myśl etyczna młodego Marksa. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978. Fritzhand, Marek.

O dialektyce socjalizmu i komunizmu. Roepke, Danuta (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 31-44, 1977. Eichhorn I, Wolfgang.

Rewolucja Październikowa i postęp społeczny. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 5-16, 1977. Fiedosiejew, P. N.

Problematyka alienacyjno-dezalienacyjna u Engelsa. Rys historyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-43, 1975. Krakowiak, Józef.

Utopia społeczna Sylvaina Maréchala i jej filozoficzne przesłanki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 105-134, 1973. Skrzypek, Marian.

Marksizm a niektóre kontrowersje. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 180-203, 1972. Sowa, Ewa.

Wilhelm Weitling: wizjonerstwo i realizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 229-262, 1970. Garewicz, Jan.

Lenin: społeczeństwo przyszłości i droga doń wiodąca. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-186, 1970. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek - istota twórcza, socjalizm - wartość ludzka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 419-433, 1969. Cackowski, Zdzisław.

Marks i Engels wobec alternatywny: jednostka - społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-46, 1969. Kuderowicz, Zbigniew.

Refleksje nad zagadnieniem pracy w marksistowskiej filozofii człowieka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 105-126, 1969. Ochocki, Aleksander.

W. I. Lenin o kryterium moralności komunistycznej. Etyka, t. 3, 29-30, 1968. Żyro, Emilia.

Przezwyciężanie dogmatyzmu. [Rec. Havemann, Robert. Dialektik ohne Dogma?]. Studia Filozoficzne, nr 4, 77-109, 1965. Eilstein, Helena.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

O kautskistowskiej koncepcji chrześcijaństwa pierwotnego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 34-77, 1954. Rosen, Henryk.

Budownictwo komunizmu a nauka. Myśl Filozoficzna, nr 4, 66-87, 1952. Michajłow, Włodzimierz.