INDEKS TEMATYCZNY

koncyliaryzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Klęska koncyliaryzmu. Przyczynek do dziejów etyki społecznej i politycznej w późnym średniowieczu. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 55-72, 1989/1990. Swieżawski, Stefan.