INDEKS TEMATYCZNY

konfirmacja / potwierdzenie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Post-war American Philosophy of Science: Confirmation and Explanation. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 123-141, 1989. Eells, Ellery.

O indukcji i indukcjonizmie. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 67-79, 1985. Woleński, Jan.

Czy nowość faktu naukowego jest warunkiem koniecznym empirycznego poparcia teorii? Studia Filozoficzne, nr 4, 71-81, 1978. Szumilewicz, Irena.

Logika indukcji Carnapa i Hintikki. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-150, 1973. Mortimer, Halina.

Konfirmacja a przekład. [Rec. Smokler, Howard i Rohr, Michael D. "Confirmation and Translation"]. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1973. Staszek, Walenty.

Szczeble ogólności praw a niektóre paradoksy metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-124, 1973. Such, Jan.

Ewaluacja prawdopodobieństwa w sprawdzaniu hipotez diagnostycznych. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-142, 1972. Doroszewski, Jan.

"O tzw. paradoksie konfirmacji" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 225-233. Warszawa, PWN, 1967. Giedymin, Jerzy.

O zależności stopnia konfirmacji od stopnia eksplikacji. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 97-107, 1961. Marciszewski, Witold.