INDEKS TEMATYCZNY

konkretyzacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975. Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek.

Jak uprawiać metodologię nauk. (Uwagi metodologiczne w związku ze szkicem T. Batoga). Studia Filozoficzne, nr 1, 79-86, 1975. Kmita, Jerzy.

Kategorie ontologii a marksowska zasada abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-28, 1975. Synowiecki, Adam.

W sprawie zasad idealizacji i konkretyzacji. (Nota krytyczna o koncepcjach L. Nowaka). Studia Filozoficzne, nr 9, 63-81, 1974. Batóg, Tadeusz.

O dalszych problemach metody idealizacji. [Polemika z: Batóg, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 9, 83-101, 1974. Nowak, Leszek.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-34, 1972. Such, Jan.

O abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-209, 1960. Wiegner, Adam.