INDEKS TEMATYCZNY

konstruktywizm w epistemologii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Radykalny konstruktywizm: antologia. Balicki, Bogdan i Lewiński, Dominik i Ryż, Bartosz i Szczerbuk, Emil (red.). Wrocław, Gajt Wyd., 2010.

Fleischer, Michael. "Wprowadzenie - krótka historia konstruktywizmu", 7-24.
Schmidt, Siegfried J. "Słowo wstępne", 25-27.
Glasersfeld, Ernst von. "Poznanie bez metafizyki: stanowisko radykalnego konstruktywizmu". Urban, Marcin (tłum.), 29-46.
Glasersfeld, Ernst von. "Nauka z punktu widzenia radykalnego konstruktywizmu". Urban, Marcin (tłum.), 47-57.
Foerster, Heinz von. "O konstruowaniu rzeczywistości". Palus, Berenika (tłum.), 59-75.
Maturana, Humberto "Ontologia obserwacji. Biologiczne podstawy samoświadomości i fizykalna dziedzina egzystencji". Ryż, Bartosz (tłum.), 77-129.
Roth, Gerhard. "Poznanie i realność: realny mózg i jego rzeczywistość". Balicki, Bogdan (tłum.), 131-150.
Luhmann, Nikolas. "Autopoieza systemów społecznych". Krajewska, Katarzyna i Strońska, Izabela (tłum.), 151-172.
Siemes, Annette. "Nikolasa Luhmanna wykład Wprowadzenie do teorii systemów". Balicki, Bogdan (tłum.), 173-210.
Schmidt, Siegfried J. "Konstruktywizm w badaniach mediów: koncepty, krytyka, konsekwencje". Balicki, Bogdan i Wączek, Dominika (tłum.), 211-241.
Schmidt, Siegfried J. "Rzeczywistość obserwatora". Wączek, Dominika (tłum.), 243-259.
Weber, Stefan. "Jak teoria systemów oraz niedualistyczna filozofia mogłaby się przyczynić do rozwiązania teoretyczno-medialnego problemu realizm/konstruktywizm?" Pacewicz, Artur (tłum.), 261-286.
Fleischer, Michael. "Problem dualizmu u Josefa Mitterera". Wączek, Dominika i Barbacka, Joanna (tłum.), 287-295.
Barsch, Achim. "Poziomy działań systemu literatury". Strzelecki, Sebastian (tłum.), 297-317.
Nüse, Ralf. "Co istnieje albo: jakie ontologiczne założenia należy przyjąć, by móc powiedzieć, że nie można ich przyjąć". Strzelecki, Sebastian i Wączek, Dominika (tłum.), 319-330.
Fleischer, Michael. "Zarys ogólnej teorii komunikacji", 331-366.