INDEKS TEMATYCZNY

konstruktywizm w matematyce


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Ładosz, Jarosław.

O tzw. konstruktywnych poglądach w dziedzinie podstaw matematyki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 230-241, 1953. Mostowski, Andrzej.