INDEKS TEMATYCZNY

kontinuum


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Paradoksy ruchu Zenona z Elei a problem continuum. Dychotomia. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-73, 1989. Placek, Tomasz.

Zagadnienie arytmetyzacji kontinuum. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 81-85, 1963. Lubański, Mieczysław.