INDEKS TEMATYCZNY

konwencja / konwencjonalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Konwencjonalizm metodologiczny wobec sporu: realizm - instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-69, 1989. Siemianowski, Andrzej.

[Rec. Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie]. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 17-30, 1977. Kwiatkowski, Tadeusz.

[Rec. Lewis, David. Konventionen: Eine Sprachphilosophische Abhandlung]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 197-199, 1976. Dąmbska, Izydora.

Konwencjonalne elementy nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-107, 1976. Tempczyk, Michał.

Walka z konwencją w estetyce polskiego naturalizmu. Cytat kulturowy jako czynnik konwencjonalizacji sztuki. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-77, 1974. Kabata, Michał.

Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław, Ossolineum, 1974. Lubomirski, Andrzej.

Powtórna dyskusja podstaw szczególnej teorii względności. [Polemika z: Rayski, Jerzy]. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-149, 1974. Misiek, Józef.

Na czym polega konwencjonalizm epistemologiczny i czym się różni od metodologicznego? Studia Filozoficzne, nr 8, 79-88, 1973. Gordon, Mieczysław.

Pogląd Pierre Duhema na rolę teorii fizykalnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 153-184, 1973. Siemianowski, Andrzej.

Metodologiczny i filozoficzny konwencjonalizm Poincarégo. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 91-111, 1972. Siemianowski, Andrzej.

O dwóch rodzajach konwencjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-91, 1970. Siemianowski, Andrzej.

Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa, PWN, 1966. Gordon, Mieczysław.

Filozofia pozytywistyczna: od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa, PWN, 1966. Kołakowski, Leszek.

Epistemologiczne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 11-20, 1965. Vetulani, Jan.

Uwagi na temat sporu o analityczny charakter niektórych twierdzeń nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-106, 1960. Mortimer, Halina.

"Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 270-290. Warszawa, PWN, 1959. Stonert, Henryk.

W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Polemika z: Schaff, Adam. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic krytyczny]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 292-334, 1953. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Filozofia nieinterwencji. Głos w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 335-373, 1953. Kołakowski, Leszek.

W sprawie oceny poglądów filozoficznych K. Ajdukiewicza [Polemika z: Ajdukiewicz, Kazimierz. W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-223, 1953. Schaff, Adam.

Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951; wyd. 2 1959. Schaff, Adam.

Krytyka konwencjonalistycznej teorii prawdy. Myśl Współczesna, nr 9 (64), 173-221, 1951. Schaff, Adam.