INDEKS TEMATYCZNY

kreacjonizm "naukowy"


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Scientific" creationism - reception of the theory in Poland. Studia Gdańskie, t. VIII, 150-163, 1992. Kloskowski, Kazimierz.

Życie - porządkujący ruch materii. Znak, nr 208, 203-215, 1980. Lenartowicz, Piotr i Ziemiański, Stanisław.