INDEKS TEMATYCZNY

kryterium demarkacji


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 345-364, 1987. Bronk, Andrzej.

O pojęciach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-48, 1987. Madejski, Piotr.

O trzech sensach, w jakich metodologia Lakatosa jest metodologią normatywną. Colloquia Communia, nr 3-4, 33-56, 1987. Sady, Wojciech.

Status kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 107-120, 1984. Rok, Bolesław.

Sprawdzalność i znaczenie. Studia Filozoficzne, nr 4, 9-44, 1966. Zabłudowski, Andrzej.
Sprawdzalność i znaczenie, cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-90, 1967.

O niesprawdzalnych założeniach nauki. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 319-335, 1948. Mehlberg, Henryk. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 341-361. Warszawa, PWN, 1966. Mehlberg, Henryk.

"Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 243-244. Warszawa, PWN, 1966.
 "Uwagi do referatu p. Eilstein" w: tamże, 252-254. Such, Jan.