INDEKS TEMATYCZNY

kryterium prawdy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-130, 1980. Szawarski, Zbigniew.

Prawda na cenzurowanym. [Polemika z: Szawarski, Zbigniew. Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce]. Studia Filozoficzne, nr 12, 131-137, 1980. Uliński, Maciej.

Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Paczkowska, Elżbieta (tłumaczenie i wstęp), 319-320. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 321-344, 1976. Twardowski, Kazimierz.

Teoria poznania. Czeżowski, Tadeusz (wstęp), 241, Dąmbska, Izydora (przygotowanie), 242-243. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 244-299, 1975. Twardowski, Kazimierz.

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

Prawda w nauce. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-25, 1970. Czeżowski, Tadeusz.

Descartes'a ustalenie podstaw wiedzy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 177-204, 1969. Augustyn, Władysław.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

"Zagadnienie oczywistości u Franciszka Brentany" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 55-83. Warszawa, PWN, 1960. Frydman, Dawid.