INDEKS TEMATYCZNY

kryterium wartości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pewnych koncepcjach świadomości moralnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 99-109, 1989. Kępczyńska-Nowaczyk, Małgorzata.

Czym są kryteria aksjologiczne? Studia Filozoficzne, nr 12, 77-83, 1988. Galewicz, Włodzimierz.

O wartości poznania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 4, 89-103, 1980. Dziamski, Seweryn.

O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa, PWN, 1970. Graff, Piotr.

Zarys układu kryteriów oceny. Studia Estetyczna, t. 2, 31-53, 1965. Morawski, Stefan.